top of page

Mysite Group

Public·38 members

Fail Meja Pembantu Tadbir Kewangan W17 39: Apa yang Perlu Anda Tahu


Fail Meja Pembantu Tadbir Kewangan W17 39: Apa yang Perlu Anda Tahu
Fail meja pembantu tadbir kewangan W17 39 adalah dokumen yang mengandungi maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab seorang pembantu tadbir kewangan di bawah skim perkhidmatan awam Malaysia. Fail meja ini bertujuan untuk memberi panduan dan rujukan kepada pembantu tadbir kewangan dalam melaksanakan kerja-kerja mereka dengan cekap dan berkesan.


fail meja pembantu tadbir kewangan w17 39


Download File: https://nsofunosmul.blogspot.com/?d=2tGrHTPembantu tadbir kewangan W17 39 adalah seorang pegawai yang bertanggungjawab untuk menyediakan dan menguruskan rekod-rekod kewangan, akaun-akaun, bajet, perolehan dan pembayaran di jabatan atau agensi kerajaan. Pembantu tadbir kewangan juga perlu memastikan bahawa semua transaksi kewangan dilakukan mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan.


Antara tugas-tugas utama seorang pembantu tadbir kewangan W17 39 adalah:


 • Menyediakan dan menyemak dokumen-dokumen kewangan seperti resit, invois, baucer, penyata akaun dan lain-lain. • Merekod dan menyimpan data-data kewangan dalam sistem komputer atau fail-fail fizikal. • Mengira dan menyelaraskan akaun-akaun pendapatan dan perbelanjaan. • Mengaudit dan meneliti akaun-akaun untuk memastikan ketepatan dan kesahihan. • Membuat laporan-laporan kewangan bulanan, suku tahunan atau tahunan. • Menyediakan bajet dan anggaran perbelanjaan untuk aktiviti-aktiviti atau projek-projek jabatan atau agensi. • Menyelia dan mengawal perolehan barang-barang atau perkhidmatan yang diperlukan oleh jabatan atau agensi. • Menguruskan pembayaran gaji, elaun, tuntutan dan potongan kepada kakitangan jabatan atau agensi. • Menguruskan perkara-perkara berkaitan cukai, insurans, pinjaman, simpanan dan pelaburan bagi pihak jabatan atau agensi. • Menjalankan kerja-kerja pentadbiran lain yang berkaitan dengan kewangan seperti menyediakan surat-surat rasmi, minit-minit mesyuarat, arahan-arahan pentadbiran dan sebagainya.Untuk menjadi seorang pembantu tadbir kewangan W17 39, anda perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan berikut:


 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan lulus Bahasa Melayu dan Matematik serta mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) mata pelajaran lain. • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup permohonan. • Tidak cacat anggota badan atau penglihatan yang boleh menghalang pelaksanaan tugas. • Berkebolehan menggunakan komputer terutamanya aplikasi Microsoft Office. • Berkebolehan berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. • Berkebolehan bekerja secara berkumpulan dan berdikari. • Berkebolehan bekerja di bawah tekanan dan menepati masa. • Berintegriti, jujur, amanah dan bertanggungjawab.Jika anda berminat untuk menjadi seorang pembantu tadbir kewangan W17 39, anda boleh memohon jawatan ini melalui portal SPA Online di www.spa.gov.my. Anda perlu mendaftar sebagai pengguna terle 29c81ba772


https://www.coachjjriley.com/forum/stand-out-from-the-crowd/how-to-hack-fsx-fsps-fiber-accelerator-v1-2-0-0-and-boost-your-fps

https://www.bicytp.com/group/working-mothers/discussion/ef218be6-5838-4f2d-ac60-0dcc900b3d00

https://www.hayleyellisbeautyacademy.com/group/hayley-ellis-beauty-group/discussion/356a8d57-06f7-4c10-a75a-6dfedf44b61e

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page